AKTUÁLNĚ ZE SVĚTA KOMÍNŮ

Jak jste se již mohli obeznámit na našich stránkách, stavíme různé typy komínů. Jak vybrat ten správný komín? Výběr komínu se stručně řečeno odvíjí od počtu spotřebičů, které budou na komín připojeny, a na jejich využití . Dále můžeme na komíny nahlížet z hlediska materiálu, záruky či certifikace. V neposlední řadě hraje roli i vzhled komínu. Ať už se rozhodnete pro zděný či nerezový komín, pozvěte si k výběru odborníka.​

Jak jste se již mohli obeznámit na našich stránkách, stavíme různé typy komínů. Jak vybrat ten správný komín? Výběr komínu se stručně řečeno odvíjí od počtu spotřebičů, které budou na komín připojeny, a na jejich využití . Dále můžeme na komíny nahlížet z hlediska materiálu, záruky či certifikace. V neposlední řadě hraje roli i vzhled komínu. Ať už se rozhodnete pro zděný či nerezový komín, pozvěte si k výběru odborníka.​

Zděný komín je klasickým stavebním prvkem. Stavěný je vždy od země a je pod ním potřeba připravit základ, díky jeho velké váze. Dříve se zděné komíny stavěli z ostře pálených cihel, kdežto dnes se používají již připravené komínové tvárnice s izolací a vnitřní vložkou, které Vám dokáží zajistit tu největší bezpečnost a nejlepší parametry.

Další variantou je komín nerezový. Zde je největší výhodou variabilita jeho použití – takovýto komín lze použít jako klasický komín, fasádní komín, lze na něm při dodržení požadavků normy udělat úskok, či je možné jej v technicky odůvodnitelných případech použít jako svislý kouřovod s funkcí komína (tzv. americký komín).

 

Zděný komín je klasickým stavebním prvkem. Stavěný je vždy od země a je pod ním potřeba připravit základ, díky jeho velké váze. Dříve se zděné komíny stavěli z ostře pálených cihel, kdežto dnes se používají již připravené komínové tvárnice s izolací a vnitřní vložkou, které Vám dokáží zajistit tu největší bezpečnost a nejlepší parametry.

Další variantou je komín nerezový. Zde je největší výhodou variabilita jeho použití – takovýto komín lze použít jako klasický komín, fasádní komín, lze na něm při dodržení požadavků normy udělat úskok, či je možné jej v technicky odůvodnitelných případech použít jako svislý kouřovod s funkcí komína (tzv. americký komín).

 

Při rozhodování, zda zvolit nerezový či zděný komín záleží spíše na tom, k jakému účelu bude  komín sloužit, jestli jej plánujete pro novostavbu, nebo rychle potřebujete nový komín do staršího domku.

Výhodou nerezových systémů je možnost jednoduché instalace na fasádu domu bez nutnosti budování základů. Pokud tedy potřebujete rychle nový komín např. pro připojení krbových kamen, potom nerezový představuje ideální řešení. Mezi výhody nerezových fasádních komínových systémů patří také snadná rozebíratelnost, která se může hodit např. při pozdějších opravách, pokud by došlo k závadě na konkrétním dílu.

Zděný komín je zase výbornou volbou pro novostavby, kdy se komín navrhuje nejčastěji uvnitř dispozice domu, což je výhodné z hlediska jeho tepelné izolace a také ze statických důvodů. V novostavbě také není nutné řešit dodatečné základy pro zděný komín, jako je tomu u rekonstrukcí.

Nejprve je důležité promyslet využití – tedy, jaký spotřebič bude  na komín napojený a kde bude vlastně vše umístěno. 

Pokud například toužíte po plynovém krbu, bude nutné zvolit komín koncentrický, jenž vám zajistí jak odtah spalin od spotřebiče, tak i přívod čerstvého spalovacího vzduchu.

V případě spotřebiče na pevná paliva je třeba použít komín s klasickým průduchem pro odtah spalin a přívod vzduchu řešit jinak – například pomocí potrubí v podlaze, zdi nebo třeba ve vedlejším průduchu komínového tělesa.

Jiný komín bude ideální také například pro dvoupatrový dům, kde bychom volili spíše zděný či nerezový komín, jenž je stavěný od země, stojí vedle spotřebiče a kromě účinné výšky má také výšku neúčinnou, než třeba pro bungalov, kde by účinná výška nebyla dostačující a spíše bychom měli sáhnout po tzv. svislém kouřovodu s funkcí komína.

Dále je také třeba zvážit správný průměr a materiál průduchu, který se odvíjí od průměru hrdla spotřebiče.

Jiný průměr jistě budete volit pro kondenzační kotel než například pro krbovou vložku.

S tímto dotazem se vždy obracejte na odbornou firmu, která vám jistě ráda poradí a pomůže s vhodným výběrem.

Nezoufejte, pokud komín nebyl ještě řešený, můžete si jej nechat postavit dodatečně. Aspekty, které jsou důležité znát: Jaký bude typ komína – nerezový či zděný. Jaká bude celková výška komína. Jaký průměr má mít komínové těleso. S těmito a dalšími otázkami nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám poradíme. Pokud si přejete napojit na komín krb či kamna, je důležité vědět, že topidlo je vhodné umístit do místnosti, která má minimálně 12 m2.

Zde je třeba hlavně dodržet správné odstupy od hořlavých materiálů a správné izolace v případě průchodu hořlavou konstrukcí.

Komín do dřevostavby se musí opravdu správně naplánovat a nadimenzovat, aby byl opravdu bezpečný.

Dotaz, jak má být vysoký komín, patří od našich zákazníků mezi nejčastější otázky. Píšeme nejen z praktického hlediska, ale zejména jak výšku komína stanoví norma ČSN 73 4201.

První kritérium pro správné stanovení výšky komínu nad střechou je sklon střechy. Je-li úhel sklonu střechy do 20°, hovoříme o ploché či pultové střeše. V takovém případě musí být výška komínu nad střechou minimálně 1 m. Pokud se na střeše nachází atika, je nutné k uvedené výšce komínu přičíst ještě výšku atiky.

Složitější situace nastává u střech se sklonem větším než 20°. U sedlových střech platí pravidlo výšky komínu nad hřebenem minimálně 65 cm. Ovšem toto pravidlo je podmíněno vzdáleností komína od hřebene do 2 m.

Co to je závětrný úhel? Nakreslete si polopřímku, která svírá s hřebenem střechy úhel 10° a pokračuje až do místa, kde se protne s komínovým tělesem. V místě protnutí se připočítá stejných 65 cm a tím dostaneme celkovou hodnotu výšky komína nad sedlovou střechou

Máme-li komín ve vzdálenosti větší než 2 metry, pak je možné komín snížit o tzv. závětrný úhel, který má hodnotu 10°.

Výšku komína výrazně ovlivní jeho vzdálenost od sousední budovy, vzrostlých stromů, prudkého svahu apod. 

Zde může být opravdu mnoho důvodů, jako například malá účinná výška, špatně zvolený průměr průduchu, špatná nadstřešní délka, špatný přívod spalovacího vzduchu, zanesený průduch sazemi či dehtem  nebo prostě jen aktuální tlaková níže.

Abyste předešli problémům, obraťte se na odbornou firmu vždy, pokud vám komín jakkoliv nefunguje. 

V takovém případě se vždy obraťte na odbornou firmu! V žádném případě do prasklého sopouchu nenapojujte žádný spotřebič bez toho, aniž byste jej nechali opravit. Existují na to různé metody, jako například pomocí opravné sopouchové sady.

Dle kominické normy si četnost čištění liší pro spotřebiče do a nad 50 kW. Vě většině případů si ovšem vystačíme s tou první variantou. Vše se liší ovšem také u komína pro plynná, kapalná a pevná paliva. Zatímco pro plynná paliva postačí čistit jednou do roka, tak například u pevných paliv byste komín měli vyčistit během jednoho roku až třikrát, pokud jde o spotřebič v celoročním provozu.

Jednou ročně je také třeba komín nechat zkontrolovat od kominické firmy, která vám zhotoví i kontrolní zprávu.

Lidé často mylně tuto zprávu zaměňují za revizi, ovšem nejedná se o stejnou záležitost.

Komín si vyčistit svépomocí můžete. Musí se ovšem jednat o komín, na který je napojený spotřebič o výkonu do 50 kW. Jednou ročně je ovšem třeba k čištění komína provést také jeho kontrolu a kontrolní zprávu. Na to je již ovšem třeba zavolat odbornou firmu.

Revizi na komín vám může dát jedině revizní technik spalinových cest s  certifikovaným razítkem od kominického cechu. Revizní zprávu obdržíte  jednu – před uvedením spotřebiče do provozu.

Důvody pro zhotovení revizní zprávy jsou:

  • před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína

  • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv

  • pře výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv

  • po komínovém požáru

  • při vzniku trhlin ve spalinové cestě způsobené v důsledku sedání podloží, porušení únosnosti stavebních konstrukcí, otřesů nebo jiných příčin, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě

ZAUJALA VÁS NAŠE PRÁCE? ZAVOLEJTE, NAPIŠTE.

Markéta Koutenská: 

+420 608 818 002

Petr Koutenský: 

+420 605 521 271

www.stavbakominu.cz  | © Copyright 2022 | Patrikorsak.cz